Xuchang Hongmei Trade Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $36,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Xuchang Sayme Hair exports the highest quality professional hair products made from 100% human hair. 

 

The company has an annual output of 1 million pieces, and its wigs and hair extensions are in great demand in Europe, the United States, and over 20 countries.

 

The company is located in Xuchang, China, employs 300 people, including more than 30 professional staff and managers.  

 

All are working to develop new technology and to provide consistent and reliable service to our customers around the world. 

Dragon Wang
Loading
Grubb Sun
Loading